Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

  Powiat Bełchatowski/ Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie realizuje projekt pn. " Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu bełchatowskiego (I)"  - program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027   Priorytet: FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem" ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę