Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 36.937,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

4,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2022 r.
stopa bezrobocia

Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (V) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających na regionalnym rynku pracy –...

Tytuł projektu:  Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (VI)  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII  „Zatrudnienie" Działanie VIII.1  „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę