Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie


Nagłówek

Aktualności

 • Zaproszenie do udziału w projekcie "Nowa szansa zawodowa"

  Projekt skierowany jest do 96 osób spełniających łącznie następujące warunki: - osoby w wieku 30 lat i więcej, - bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy (70%) lub bierne zawodowo (30%), - zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa łódzkiego, - które znajdują się w szczególnie trudnej...

 • Wyższe kwoty na dotacje i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - do 36.900 zł!!!

  Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że po dzisiejszych (26.09.) obradach Powiatowej Rady Rynku Pracy, zostały zwiększone środki do 36.900 zł na przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i przyznanie pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia...

 • Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego "Biznes na PLUS"

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS". Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągających najlepsze efekty...

 • Zaproszenie na Europejskie Dni Pracy 2022

  20 października br. odbędą się Europejskie Dni Pracy (EDP) on-line pod nazwą Work@PL2022 organizowane na platformie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA):  https://europeanjobdays.eu/en/event/workpl2022   Wydarzenie koordynowane jest przez WUP w Warszawie, we współpracy z WUP w Katowicach, Krakowie oraz Poznaniu i...

 • Rekrutacja prowadzona przez Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE

  Informujemy o prowadzonej rekrutacji przez Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w Rogowcu do szkoły branżowej II stopnia oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 • Wznowienie naboru wniosków o zorganizowanie stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że z dniem 19.09.2022 roku wznawia nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w ramach dostępnego limitu środków z Funduszu Pracy. Maksymalny okres odbywania stażu to 6 miesięcy.  Szczegółowe informacje nt. stażu, udzielane...

 • „Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”

  Województwo Łódzkie realizuje dwa projekty wybrane w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy, których...

 • Zakończenie naboru wniosków ze środków PFRON w 2022 roku

  Informujemy, że z dniem 5 września br. zakończony został nabór wniosków w ramach środków PFRON w 2022 roku.

 • WARSZTATY KULINARNE- FESTIWAL ZIEMNIAKA

  Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska zaprasza na warsztaty kulinarne „Festiwal Ziemniaka", które odbędą się 9 września br. o godzinie 11.00 w Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych MCK Bełchatów przy Placu Wolności 10. Zgłoszenia przyjmowane są od dziś w sekretariacie MCK Bełchatów pod...

 • Zmiany w przepisach Kodeksu pracy - bezpłatne seminaria informacyjno-szkoleniowe

  W związku z realizacją projektu  „Work & Life Balance Hub" , dotyczącego godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym, informujemy o   bezpłatnym szkoleniu (seminaria informacyjno-szkoleniowe)  na temat równego traktowania w zatrudnieniu dla małych firm zatrudniających od 10-49 osób. Szkolenia uwzględniają zmiany w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 32 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę